Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Zielona Góra

Fundusze europejskie

Od dnia 30-08-2019r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze realizuje projekt unijny:

"Przebudowa i budowa kotłowni na paliwo gazowe z budową sieci c.o., c.w.u. i sieci gazowej na terenie kompleksu wojskowego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci gazowej w Żaganiu” nr POIS.01.03.01-00-0109/17"

Planowane zakończenie nastąpi dnia: 31-12-2022r.

Cele projektu:
a)    cele na poziomie produktu: - Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej kompleksu budynków użyteczności publicznej w Żaganiu.
b)    cele na poziomie rezultatu: - Redukcja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie miasta Żagań,
c)    cele na poziomie rezultatu długofalowego: - Poprawa warunków życia mieszkańców miasta i regionu. - Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza w Żaganiu.

Planowane efekty:
a)    zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza oraz dwutlenku węgla do atmosfery
b)    poprawę efektywności energetycznej i ekologicznej budynków

Wartość projektu:
17.957.561,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
13.762.109,93 PLN

 

Wszelkie pytania, uwagi oraz informacje o zauważonych nieprawidłowościach, dotyczące projektu, proszę kierować na adres: rzizielonagora@ron.mil.pl


15 października 2019
07 października 2019
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Zielona Góra
Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra
tel. 261648350
fax. 261648479
rzizielonagora@ron.mil.pl

    
  • BIP