BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
Oferty pracy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w
Zielonej Górze

 

ogłasza nabór na stanowiska:

 Specjalista do Wydziału Infrastruktury na umowę o pracę na zastępstwo.

1)    Wykształcenie: wyższe w branży architektonicznej lub ogólnobudowlanej.
2)    Uprawnienia: mile widziane architektoniczne lub budowlane.
3)    Umiejętności: praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, CAD, Norma), umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa
w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub kandydat podda się postępowaniu na uzyskanie ww. poświadczenia.
4)    Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:
1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierającą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3)    oświadczenie o niekaralności/poświadczenie bezpieczeństwa,
4)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)    kserokopie świadectw pracy,
6)    kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na ww. stanowisko.
Wymagane dokumenty, należy składać do kancelarii jawnej lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 14.12.2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne
z niezakwalifikowaniem kandydata. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w  Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalista do Sekcji Planowania
i Programowania Wydziału Budownictwa na umowę o pracę na zastępstwo.
1)    Wykształcenie: wyższe – kierunek ogólnobudowlany lub sanitarny lub elektryczny.
2)    Uprawnienia: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE” lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych.
3)    Umiejętności: praktyczna znajomość obsługi komputera (MS Office), znajomość ustawy Prawo Budowlane i wydanych na jej podstawie Rozporządzeń oraz przepisów branżowych, ustawy prawo zamówień publicznych, umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole, zdolność analitycznego myślenia.
4)    Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto: 2.740,00 zł.
Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:
1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierającą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3)    oświadczenie o niekaralności/poświadczenie bezpieczeństwa,
4)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)    kserokopie świadectw pracy,
6)    kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
7)    kserokopie uprawnień i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
Wymagane dokumenty, należy składać do kancelarii jawnej lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 14.12.2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne
z niezakwalifikowaniem kandydata. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych